Referat fra Generalforsamling 2018.
Så er samtlige dokumenter og referat fra årets generalforsamling lagt på hjemmesiden. Læs mere under:
– Referater
– Økonomi  (Årsrapport 2017  & Budget 2018)
– Generelt   (Husorden- nyrevideret)