Har du tjekket dine vandrør?vandroer-forside

Som ejer af din lejlighed har du selv et stort medansvar for, at alle dine tekniske instal-
lationer altid er i korrekt og funktionsdygtig stand.

For vand- og rørinstallationers vedkommende kan du selv medvirke til at begrænse omfanget af eventuelle skader, hvis du jævnligt og gerne en gang om måneden følger vores udarbejdede procedure.

Tænk på!
E
n skade hos dig kan medføre store omkostninger ikke kun for dig selv,  men også for din nabo eller underbo.

Derudover medfører det som regel også økonomiske omkostninger for vores ejerforening – så der er al mulig grund til at tjekke og vedligeholde sine installationer jævnligt.

Udskriv skema/kontrolprocedure her: Har du tjekket dine vandrør!

Kontrolproceduren – de 8 tjekpunkter – er som følger:              

(klik evt. på billedet for at se i stort format)

1. Tjek vandmåleren. (bag jernplade)
Start med at kontrollere vandmåleren. Tjek om der er et unaturligt forbrug. (aflæs forbruget)
Tilkald omgående en VVS montør.


2. Lys med lygte op mod loftet.(bag lem)opad
Kontroller om alt er tørt og godt og ingen fugtpletter.

 

 

3. Lys med en lygte nedad. (bag jernplade)nedad
Kontroller at gulvet er tørt, og kontroller at det ikke drypper fra nogle af samlingerne.

 

 

4. Kontroller samlinger.88f74788-9467-46bf-a154-2696f358083d-3
Hvis du har samlinger, der ser ud som denne – så kan det være tegn på en gammel utæthed. (kalksamling/rust)
Tilkald VVS montør og lad ham afgøre om samlingen/muffen skal udskiftes.


5. Tjek under bryggersvaskbryggersvask

Kontroller at alle samlinger er tætte.
Mærk efter med en finger om samlingerne ved varmt og koldvandstilslutninger er tætte. Kontroller ligeledes ved afløbsrør og slange fra vaskemaskine, at pakningerne er tætte. Kontroller at ingen bagbeklædning eller bund/sider i skabet er fugtige.

6. Tjek under håndvask på badeværelsea746dfe8-ae6c-4433-ab6f-b2dc2692b1bd-2
Kontroller at alle samlinger er tætte. Mærk evt. efter med en finger om samlingerne ved varmt og koldvandstilslutninger er tætte. Kontroller ligeledes at afløbsrør, og pakninger er tætte. Kontroller at ingen bagbeklædning eller bund/sider i skabet er fugtige.

7. Tjek WC-cisternen i badeværelset.wc-cisterne
Fjern låget/pladen over WC cisternen. (Nogle steder er den formentlig limet fast med silikone – skær den evt. fri med en hobbykniv). Lys med en lygte ned i bunden af skabet. Kontroller at alt er tæt, og at der ikke er fugt på væggene, gulvet eller nede under cisternen.

 8. Tjek under køkkenvask.b19c9e72-882d-4701-bf85-e7e0217a9e0d-2
Kontroller at alle samlinger er tætte. Mærk efter med en finger om samlingerne ved varmt og koldvandstilslutninger er tætte. Kontroller ligeledes ved afløbsrør og slange fra opvaskemaskine, at pakningerne er tætte. Kontroller at ingen bagbeklædning eller bund/sider i skabet er fugtige.