Fordeling af ansvar og arbejdsopgaver i bestyrelsen.
Bestyrelsesformand Referater EL/Teknik Udendørs område Møder/indkaldelser
Jens Erik Aage Flemming Jan Janne
Ansvar for:

Overordnet ansvar

Kontrakter

Økonomi

Godkendelse faktura

Hjemmeside

Vand & varme

Nøgler & lås hoveddør

Kontakt til:

Rødovre Kommune

Leverandører

Myndigheder

Ansvar for:

Referater fra:
   – bestyrelsesmøder
   – generalforsamling
   – møder m.v.

Skrivelser til:
   – Rødovre Kommune
   – myndigheder
   – etc.

 

Dørpumper hoveddør

Ansvar for:

Udendørs belysning

Elevatorer

Ventilation

Dørtelefon

Røglemme

Trappevask

Vinduespolering
   (opgange)

Ansvar for:

Gårdmænd

Græsslåning

Hæk klipning

Snerydning

Saltning

Bioposer

 

Kontakt til:

Teknisk forvaltning
   – anmeldelse rotter
   – skraldeafhentning
   – skraldemænd

Ansvar for:

Mødeindkaldelser

   – bestyrelsesmøder
   – generalforsamling
   – andre møder etc.

Punkter til dagsorden

Evt. punkter som
   beboere ønsker
   drøftet på
   bestyrelsesmøder.

Dirigent/ordstyrer

Kontakt:

E-mail: Jens_Erik@adslhome.dk

SMS/Mobil:
40 89 89 84

Postkasse:
Engdiget 10B 2.tv
Kontakt:

E-mail:
mail@audiophon.dk

SMS/Mobil:
40 77 66 94

Postkasse:
Engdiget 12B 1.tv(Hvis det haster (i sommer-perioden); brug mail/SMS.)
Kontakt:

E-mail:
swjfos@mail.tele.dk

SMS/Mobil:
52 58 36 04

Postkasse:
Engdiget 10B st.tv
Kontakt:

E-mail:
jandigmann@hotmail.com

SMS/Mobil:
31 53 87 03

Postkasse:
Engdiget 10B 2.th
Kontakt:

E-mail:
janne.egelund@gmail.com

SMS/Mobil:
30 76 73 47

Postkasse:
Engdiget 12A 1.th

Udskriv oversigt:   Bestyrelsens fordeling af ansvar og opgaver