Fordeling af ansvar og arbejdsopgaver i bestyrelsen.
Bestyrelsesformand Referater EL/Teknik Udendørs område Møder/indkaldelser
Jens Erik Janne Flemming Jørgen Janne
Ansvar for:

Overordnet ansvar

Kontrakter

Økonomi

Godkendelse faktura

Hjemmeside

Vand & varme

Nøgler & lås hoveddør

Kontakt til:

Rødovre Kommune

Leverandører

Myndigheder

Ansvar for:

Referater fra:
   – bestyrelsesmøder
   – generalforsamling
   – møder m.v.

Skrivelser til:
   – Rødovre Kommune
   – myndigheder
   – etc.

 

 

Ansvar for:

Udendørs belysning

Elevatorer

Ventilation

Dørtelefon

Røglemme

Trappevask

Vinduespolering
   (opgange)

  • Dørpumper hoveddøre
Ansvar for:

Gårdmænd

Græsslåning

Hæk klipning

Snerydning

Saltning

Bioposer

 

Kontakt til:

Teknisk forvaltning
   – anmeldelse rotter
   – skraldeafhentning
   – skraldemænd

Ansvar for:

Mødeindkaldelser

   – bestyrelsesmøder
   – generalforsamling
   – andre møder etc.

Punkter til dagsorden

Evt. punkter som
   beboere ønsker
   drøftet på
   bestyrelsesmøder.

Dirigent/ordstyrer

Kontakt:

E-mail: Jens_Erik@adslhome.dk

SMS/Mobil:
40 89 89 84

Postkasse:
Engdiget 10B 2.tv
Kontakt:

E-mail:
janne.egelund@gmail.com

SMS/Mobil:

30 76 73 47 

Postkasse:
Engdiget 12A 1.th

Kontakt:

E-mail:
swjfos@mail.tele.dk

SMS/Mobil:
52 58 36 04

Postkasse:
Engdiget 10B st.tv
Kontakt:

E-mail:
j.@schou.it
SMS/Mobil
23 47 67 74

Postkasse:
Engdiget 10B 1.th

Kontakt:

E-mail:
janne.egelund@gmail.comSMS/Mobil:
30 76 73 47

Postkasse:
Engdiget 12A 1.th

Udskriv oversigt:  Bestyrelsens fordeling af ansvar og opgaver