Kontrol af røgalarm.

Siden 2004 har der været et lovmæssigt krav, der påbyder, at alle nybyggede lejligheder og parcelhuse, skal være udstyret med minimum en elektrisk røgalarm.

 Du skal kontrollere din røgalarm hvert kvartal – tænk på – at det ikke kun er din sikkerhed, men også de øvrige beboeres sikkerhed, det handler om.

Din røgalarm er opsat i entreen og ser således ud:

Udover at være tilsluttet 220 V, indeholder alarmen også et ganske almindeligt 9 V batteri, som tager over og holder alarmen funktionsdygtig, hvis strømmen svigter.

Du kontrollerer alarmen således:
1. Hvis der er lys i den grønne lampe er alarmen tilsluttet 220 V.
2. Hold testknappen inde – indtil alarmen hyler – slip knappen – og den stopper med at hyle.

Test af batteri:
3. Sluk for strømmen til alarmen på en af hovedafbryderne – den grønne lampe slukkes.
4. Hold testknappen inde –  indtil alarmen hyler – slip knappen – og den stopper med at hyle.
(hvis alarmen også hyler denne gang, så er batteriet OK – hvis ikke – bør det skiftes)
5. Tænd for strømmen igen, og kontroller at den grønne lampe tænder.

Udskiftning af batteri – ca. hvert 2-3 år:
Hvis batteriet skal udskiftes, så  skal du starte med at slukke for strømmen.
Drej den yderste del af alarmen rundt og aftag dækslet.
Udskift batteriet.
Kontroller at batteriet virker ved at aktivere testknappen, som under pkt. 4.
Sæt dækslet på – tænd for strømmen og kontroller at alarmen virker.

Bemærk:
Hvis alarmen på et tidspunkt begynder at komme med små bip/hyl, så er det tegn på at batteriet skal skiftes.

Udskriv vejledning her: Kontrol af røgalarm