Daglig/månedlig vedligeholdelse:
Hver måned:mand
 • Hæld vand på vandlåsen (se billede i brugervejledning)
 • Kontroller at vandmåler ikke kører rundt – når vandhanerne er lukket (se billede i brugervejledning)
 • Kontroller evt. din fremløbstemperatur og returløbstemperatur (billede 7)
 • Kontroller evt. din gulvvarme-temperatur (32 – 42 grader) (se termometer)
Oktober:
 • Udskift batterier i rumtermostater (billede 1)
 • Tænd for pumpen – sæt stikket i (billede 2)
 • Kontroller at pumpen er indstillet til niveau 1
 • Kontroller at reguleringsenhed (billede 3) står på trin 2 (tjek at gulvtemperaturen på termometret er mellem 32-42 grader)
 • Kontroller det varme vand i vandhanen er mellem 48 – 52 grader.
November/december:
 • Sæt pumpen til niveau 2 (billede 2)
 April:
 • Sæt pumpen ned til niveau 1 (billede 2)
Maj:
 • Sluk – træk evt. stikket ud for pumpen (billede 2) Husk at motionere pumpen en gang om måneden – ellers sætter den sig.
 • Skru evt. reguleringsenheden helt ned på 0, derved forhindrer du varmt vand i at løbe rundt i gulvstrengssystemet (billede 3)
 • Kontroller det varme vand i vandhanen (48 – 52 grader)

Billedenumrene henviser til billederne i brugervejlegningen.

Klik her for at se brugervejledning:
Brugervejledning omkring vores varmesystem (alt materiale)