Ventilationssystemetventilator

For at sikre et godt indeklima og en lovpligtig ventilation af vores lejligheder, så består vores system af en fælles udsugning, som via trækkanaler ned til henholdsvis emhætte og udsugningsventilen på badeværelse, sørger for at luften bliver udskiftet.

Udover emhætte og udsugningsventil, er der monteret trækkanaler i vinduerne og altandøren, samt en ventilator i bryggers, som kan åbnes, tændes og lukkes efter behov.

“Vi skal gøre opmærksom på, at det er absolut forbudt at tildække udsugningsventil i badeværelse eller spærre for aftrækket i emhætten. Disse ventiler er en del af husets naturlige ventilation, og virker de ikke, så kan det i værste fald medføre dårlig lugt, mugdannelse og evt. skimmelsvamp.”

Indeklima:

Dårligt indeklima kommer fra dagligdagsaktiviteter såsom madlavning, rengøring, stearinlys og tørring af vasketøj. Ja, selv når vi sover og blot trækker vejret, forurener vi luften indenfor. Et sundt indeklima er derfor vigtigt, fordi en voksen person i gennemsnit anvender ca. 15.000 liter luft om dagen.

VELUX har i samarbejde med YouGov foretaget og offentliggjort en undersøgelse blandt 16.000 mennesker på tværs af 14 lande – herunder Danmark – for at anskueliggøre, hvad et dårligt indeklima  kan medføre og om konsekvenserne af at opholde sig inden døre.

Formanden for Rådet for Sundt Indeklima, Torben Sigsgaard, der også er professor ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet siger:

“Dårligt indeklima er et stort problem, fordi vi bruger megen af vores tid indenfor i hjemmet, på arbejdspladsen og uddannelsesinstitutioner. Det er en udfordring, at danskerne ikke er opmærksomme på det, da det betyder, at vi ikke gør noget ved problemet. Dårlig luftkvalitet kan nemlig give træthed, hovedpine og allergiske symptomer.”

Du kan læse hele rapporten ved at klikke her: Rapport fra Yougov – The indoor Generation.

Derfor 10 gode udluftningsråd til et sundt indeklima:

Kilde: Bolius, Boligejernes Videncenter

1. Luft ud kort og intenst. Om vinteren er det særlig vigtigt at få luftet ud, men du kan gøre det i kortere tid end normalt – du kan nøjes med 5 minutter. Om sommeren må det godt være længere.

2. Sørg for gennemtræk. Luk vinduer op i begge sider på boligen, så den “brugte” luft suges ud, og frisk erstatningsluft trækkes ind.
Ellers når du ikke at skifte al luften ud på så kort tid.

3. Luft ud 2-3 gange om dagen, fx morgen, eftermiddag og aften. Når det er koldt udenfor, og kontrasten mellem kulde og varme er stor, vil der dannes kondens, og derfor er der risiko for vækst af skimmelsvamp og andre fugtskader. Derfor er det vigtigt at lufte ud.

4. Husk frisk luft til madlavningen. Når du laver mad, er det vigtigt at tænde for emhætten og/eller lufte ud efter madlavningen, så den
varme, fugtige luft bliver suget ud. Der opstår mange partikler ved madlavning, og det er vigtigt, at man forsøger at fjerne disse.

5. Luft ud efter stearinlys. Stearinlys afgiver store mængder af partikler ved afbrænding. Luft grundigt ud, når du har haft stearinlys tændt.

6. Lad ikke vinduet slå på klem (vinter). Lad ikke bare et enkelt vindue stå på klem i flere timer om vinteren. Det vil afkøle vægge og andre overflader. Kolde vægge kan give kondens og føre til skimmelsvamp.

7. Læg mærke til, om ruderne dugger. Hvis kanten af dug på indersiden af ruden bliver over 2 cm bred, er det tegn på, at du skal lufte mere ud. Tør dug væk med fx køkkenrulle eller klud, så det ikke senere udvikler sig til skimmelsvamp.

8. Læg mærke til lugten i dit hus. Lugter der indeklemt eller muggent i dit hjem, skal du åbne vinduerne lidt oftere.

9. Hold badeværelsesdøren lukket. Når du har været i bad, skal du sørge for, at den fugtige luft kommer helt ud af dit hjem. Hvis du åbner badeværelsesdøren, spreder du bare den fugtige luft til hele boligen. I stedet skal damp og varm luft ud gennem udsugningsanlægget eller et badeværelsesvindue.

10. Luk lidt ned for udluftningsventiler i fx vinduer og døre. Om vinteren og i køligt vejr kan der komme for meget luft ind af dem, og så vil det kræve ekstra energi at varme din bolig op. Men husk at åbne for ventilerne igen, når vejret bliver bedre.

Vedligeholdelse emhætte, udsugningsventil og ventilator:

Emhætte:
Du kan kontrollere om emhætten suger tilfredsstillende ved at holde et stykke A4 papir op på filteret. Når emhætten er tændt (luftspjæld åbnes) så skal papiret blive hængende, når emhætten slukkes (luftspjæld lukkes) skal det falde ned.
Udtag jævnligt filter og gitter og lad det vaske i opvaskemaskinen.
Nyt filter, glas eller gitter kan købes og bestilles ved ProVentilation (se håndværkerliste)
Brugsanvisning, klik her: Brugsanvisning for Exhausto emhætte.

Udsugningsventil på badeværelse:
Kontroller jævnligt at ventilen i badeværelsesloftet ikke er tilstoppet.
Såfremt den ikke suger, så udtag ventilen og rengør den. (Ofte kan den være tilstoppet, rundt om ventilen i midten)
Når du sætter den i, så er det vigtigt at du ikke lukker ventilen helt.
Såfremt dette ikke hjælper – skal du orientere bestyrelsen, eller tilkalde en servicemontør (VVS)

Ventilator på bryggers:
Kontroller jævnligt at ventilatoren suger, når den er tændt.
Når den er slukket – kan du sagtens støvsuge gitteret, så der er fri passage.