Rumtermostater – udskiftning af batteri ca. hvert 2 år.

Du bør udskifte batterierne minimum hvert 2. år , hvis du vil undgå at betale for et unødigt varmeforbrug.

Sådan virker termostaten:
Displayet viser den aktuelle rumtemperatur

Når du trykker på + eller – tasten, så viser displayet, hvilken temperatur termostaten er indstillet til. Dvs. at hvis temperaturen i lokalet er under den aktuelle indstilling, så vil termostaten kalde på varme.

Højere temperatur i lokalet:
Ved at trykke på + tasten kan du hæve/indstille termostaten til den ønskede rumtemperatur. Efter indstilling, skal du huske at trykke OK, for at gemme indstillingen.

Lavere temperatur i lokalet:
Ved at trykke på – tasten kan du sænke rumtemperaturen. Efter indstilling, skal du huske at trykke OK, for at gemme indstillingen.

Skift af batteri:
1.  Sluk for styringsboksen ved at tage stikket ud af stikkontakten.
(Sidder bag jernpladen i bryggerset)

2.  Åbn lågerne på alle termostater og isæt 2 nye 1,5 volt AAA
batterier i hver af termostaterne. Luk lågerne igen.

3. Tænd for styringsboksen – ved at sætte stikket i igen.

                                Mere skal du ikke gøre!

Se den fulde brugervejledning:
Brugervejledning til vores varmesystem Januar 2022
Brugervejledning vand og varme januar 2022