Vedtægter for Ejerforeningen Damhushave

ReglerVedtægterne for ejerforeningen blev 1. gang vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2005.

Derudover er vedtægterne revideret og ændret på generalforsamlingen den 16. april 2007 samt den 24. april 2012.

De gældende vedtægter finder du her:
Vedtægter ajouført efter generalforsamling 2012