HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN DAMHUSHAVE
Generelt:man-watch-1241522__180
 • Tage hensyn og vise respekt over for hinanden.
 • Passe på bygninger og fællesarealer.
 • Rydde op efter dig.

 

Eksempler:

 • Giv dine naboer besked, i god tid, hvis du skal holde fest.
 • Skal du grille så tænk på dine omgivelser.
 • Kør forsigtigt på vores vej.
 • Rengør fodtøj inden du går ind i opgangen.
 • Fjern dine husdyrs efterladenskaber.
Regler i forhold til myndighederne:
 • Rødovre Kommunes sorteringsfolder ”Klar besked om affald – AFFALDSGUIDE 2020 ” skal overholdes.
 • Hensynet til brandmyndigheden – reglerne håndhævet af bygningsmyndigheden.
 • Trappeopgangen er vores flugt- og redningsvej. Der må derfor IKKE stilles genstande i opgangen.
 • Teknikrum i stueetagen må ikke bruges til opbevaring.
 • Elevatorer må ikke benyttes ved brand.
Vore egne husregler:
 • Der må ikke hensættes affald, aviser, flasker og lign. i trappeopgange eller på fællesarealerne.
 • Der må ikke ryges i trappeopgange eller i elevatorer.
 • Hvis der ryges på området, bedes cigaretskod ikke henkastet.
 • Parkering af biler og motorkøretøjer skal ske i de markerede parkeringsbåse.
 • Cykler skal placeres i cykelskurene eller i cykelstativ – ikke foran indgangsparti eller opad husmure.
 • Der må ikke opsættes antenner, paraboler eller lign.
 • Brug af larmende værktøj må ikke benyttes i tidsrummet fra kl. 19:30 til kl. 08:00.
 • Hækhøjden må svinge mellem 140 cm til 160 cm, alt afhængig af jordoverfladens hældning. Men hækhøjden skal afpasses, så de 4 hække udfor hver blok, fremstår som en vandret linie.
  Det påhviler beboerne i stuetagen at hækken klippes 1. gang inden Skt. Hans og gerne samtidig med at matriklens øvrige hække/buske klippes.
 • Det påhviler beboerne på 1. og 2. sal at vedligeholde deres gelændere og bræt på altanen. Vedligeholdelsen skal udføres og følge samme tids termin som vedligeholdelsen af bygningens øvrige træværk. (ca. hvert 4. år)(Olie udleveres af bestyrelsen)
 • Husdyrhold er jf. vedtægterne tilladt – men kun så længe, at deres permanente opholdssted er inden døre.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. april 2007.
Ændret og tilpasset på generalforsamlingen den 14. april 2015.
Ændret og tilpasset på generalforsamlingen den 12. april 2018.
Ændret og tilpasset på generalforsamlingen den 25. april 2019.

Udskriv: Husorden revideret 2019